Realistyczne Abstracts

Wykazanie, że,

wbrew powszechnemu przekonaniu, malarstwo abstrakcyjne posiada zasady, przewodnik kładzie podwaliny dobrze określonych technik, które prowadzą abstrakcyjne dzieła w

ramach wyrazem. Pomoc artystów ewoluować od formalnych struktur reprezentacyjnych,

takich jak malarstwo, pejzaże, Continue reading